AKS YatırımAKS YatırımAKS Yatırım

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir enerjinin ne olduğundan bahsettik, önemine değindir ve vurguladık; “tükenmeyen enerji kaynaklarıdır.” Peki nasıl oluyor da tükenmiyor ve dahası nedir bu yenilenebilir enerji kaynakları? Gelin bir göz atalım.

Güneş Enerjisi

Yenilenebilir enerji deyince ilk akla gelenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kaynağı ısı ve parlak ışık olan enerji çeşitlerinden biri güneş enerjisidir.  Güneş ışınlarını direkt olarak güneşten toplar, bu ışınlarda ısı ya da elektrik üretimini sağlar.

Rüzgâr Enerjisi

Rüzgâr enerjisi, güneş radyasyonunun yeryüzünü farklı ısıtmasıyla elde edilir. Yeryüzündeki hava farklı ısınırsa sıcaklık, nem ve basınç farkı ortaya çıkar. Bu basınç kaybı da havanın hareketine neden olur. Rüzgâr enerjisi de tam olarak budur. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek için rüzgâr tribünleri ya da yel değirmenleri kullanılabilir.

Jeotermal Enerji

Yenilenebilir enerji kullanımı yeni bir olgu gibi dursa da özellikle jeotermal enerji kullanımına baktığımızda çok eskilere dayanan bir kullanım görüyoruz. Antik Romalılar ve Çinliler M.Ö 1500’lü yıllarda doğal jeotermal kaynaklar kullanırlardır. Bu kaynakların kullanım alanları banyo, ısınma ya da pişirme amaçlı olurdu. Jeotermal enerji, yerkabuğunda biriken termal enerjiye verilen isim; ısı ve elektrik üretimi için yer altında biriken ısıdan, buhar ya da gazlardan faydalanılır. Eğer ısı seviyesi yeteri kadar yüksek ise jeotermal enerji, elektrik üretimi için de kullanılabilir.

Hidrolik Güç

Hidrolik güç ya da su gücü diyebiliriz. Hızla akan suyun enerjisinden elde edilen güçtür. Antik çağlardan beri hidrolik güç bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkar. Günümüzde üretilen elektriğin önemli bir kısmı hidroelektrik santrallerinde üretilir. Bu santraller suyun bulunduğu iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkını kullanarak enerji üretilmesini sağlar. Barajda biriken sula, belli bir yükseklikten aşağı bırakılır ve mekanik enerjiye dönüşür.

Biyokütle Enerjisi

Doğada yaşamını sürdüren hayvan ve bitkilerin atıkları ile üretilen enerji çeşidine biyokütle enerjisi denir. Çiftlik hayvanlarının dışkıları ya da ölü ağaçlar ile enerji üretilir. Her ne kadar faydalı bir yenilenebilir enerji kaynağı olsa da eğer kontrolsüz bir gelişim olursa insanlar ve çevre üzerinde olumsuz etkiler de yaratabilir.