AKS YatırımAKS YatırımAKS Yatırım

Yenilenebilir Enerji

Doğadaki kaynaklardan elde edilebilen ve doğa tarafından daimi olarak takviye edilebilen güneş ile rüzgar enerjisi yenilenebilir enerjidir.

İklim Değişikliği

Fosil yakıtların yakılması ve diğer birçok faaliyetler sera gazı miktarını arttırmıştır. Bu durum gezenimizin her zamankinden daha hızlı ısınmasına, soğumasına, deniz seviyesinin yükselmesine, kasırgalara, sel baskınları gibi birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır.

Azaltılmış Hava Kirliliği

Dünyada üretilen elektriğin %3.7'si rüzgar gücü ile üretilmiş; yenilenebilir enerjideki payı %15,6'dır. Güneş enerjisi sistemi her yıl atmosfere salınan 7 tona kadar karbondioksit gazını ikame ederek azaltabilir.

Su Kirliliğini Azaltmak

Kömür ve doğal gazla çalışan enerji santrallerinin çalışması için kullandıkları araçları serin tutmak adına büyük miktarda suya gereksinim duymaktadır. Yeni enerji sistemleri çalışmak için suya ihtiyaç duymaz.

Finansal Destek

Anahtar Teslim EPC

Bakım ve Onarım Hizmetleri

Ürün Tedariği